Arcade Fire, Otis Reading, Tegan & Sara, Modest Mouse, The Smiths, a session with Alvvays